Царевица


Царевицата е важна продоволствена, фуражна и техническа култура. Отглежда се главно за зърно, което се отличава с висока хранителна стойност и се използува за различни цели, но главно като храна на животните.